NIEUW: Aqeedah Cursus !

Geliefde broeders & zusters, met trots presenteren wij u deze exclusieve aqeedah cursus.
Voor deze lessen gaan wij gebruik maken van het prachtige boek, namelijk: Kubra al-Yaqiniyyaat al-Kawniyyah. Dit boek is geschreven door niemand minder dan shaykh Mohammad Said Ramadan Al-Buti en zal worden gedoceerd door ustadh Zekeriya Budak, die jarenlang de madjlis van de shaykh heeft gevolgd.
De cursus bestaat in totaal uit 17 bijeenkomsten, inclusief een toets aan het einde. De lessen zullen wetenschappelijk, uitgebreid en diepgaand zijn.
Om deze reden is het volgende vereist:
– Iedereen neemt pen & papier (laptop mag ook) mee.
– Bij 2 afwezigheden is het niet meer mogelijk om deel te nemen.
– Concentratie & Respect tegenover de ustadh.

 

Een aantal onderwerpen dat tijdens deze cursus behandeld zullen worden zijn:
Tijdens deel 1:
– De Wetenschappelijke Methode naar de Zoektocht naar de Waarheid bij de Moslim Geleerden / niet-moslims.
– Waarom is de Mens Genoodzaakt om opzoek te gaan naar de Waarheid?
– Bewijzen voor het bestaan van Allah Ta’Ala (Tadarrudj)
-De invloed op materialistische filosofie & historische/dialectische materialisme
– De eigenschappen van Allah Ta’Ala (Sifat al-Nafsiyyah, Sifat al-Ma’ani & Sifat al-Salbiyyah)
-Het resultaat van deze eigenschappen (Wajib, Djaiz & Mustahiel)
-De eigenschappen van Allah Ta’Ala die zorgen voor transedentie (tanzih)
-De wil van Allah Ta’ala & de wil van de mens
– Het kunnen zien van Allah Ta’Ala in het Hiernamaals.

Tijdens deel 2:
-De betekenis van profetie en boodschap.
-De Wahi (openbaring/revelatie)
-Het geloof in de profeten
-Onmiskenbare Eigenschappen van Profeten
– Definitie van wonderen
– De onmisbaarheid van wonderen in de aqeedah en de wetenschappelijk bewijsvoering hiervan.

Tijdens deel 3:
-De positie/rol van de mens in de Cosmos.
– Evolutie en Ontwikkelingstheorie in het licht van de Islam.
– Het Geloof in Engelen als Dienaren van Allah Ta’Ala
– De Djinn.

Tijdens deel 4:
-De Dood
-Einde der Tijden (Dajjal, Gog & Magog, Isa (AS), Mehdi (AS))
-Dag des Oordeels
-Het Hiernamaals
-Wanneer wordt iemand gezien als afvallig?
-De taak van de mens

Meld je nu snel aan via activiteiten@islamcolor.nl, want we hebben slechts plek voor 25 broeders & 25 zusters. Vergeet niet je naam & geslacht te vermelden.

In het kort:
Wat: Aqeedah cursus
Waar: DR. Schaepmansingel 5, Schiedam
Docent: Ustadh Zekeriya Budak
Voor wie: 25 broeders & 25 zusters
Datum: Elke dinsdag vanaf 9 februari 2016, 19:00-21:00
Kosten: €35,-