Columns Gast

Faruk van der Weele
‘Rot op naar je eigen land!’.
Zelfs bekeerde moslims krijgen dit naar hun hoofd geslingerd. Wat betekent dat? Dit zegt veel over de manier waarop een deel van de Nederlanders kijkt naar moslims en islam. Er wordt steeds gesteld dat moslims niet willen integreren en niet mee willen doen in deze samenleving. Maar misschien is het ook wel eens tijd om de hand in eigen boezem te steken, want de manier waarop niet-moslims in Nederland naar moslims kijken nodigt weinig uit tot daadwerkelijk ‘samen leven’.

Het begint al met het feit dat de partij die voor vrijheid zou moeten staan juist precies het tegenovergestelde predikt: er is vrijheid van meningsuiting, dus mag iedereen zeggen dat iedereen die anders denkt op mag rotten. Waar zit hier het stukje vrijheid dan in? De vrijheid om anderen hun vrijheden te ontnemen? Als een partij claimed voor vrijheid te staan, dan zou hij de diversiteit in Nederland toch juist moeten omarmen? Waarom wordt er zo weinig bij stilgestaan dat in Nederland vrijheid lijkt te betekenen dat er maar voor één groep ruimte is?

Hierbij wordt dan steeds het bekende argument gebruikt dat Nederland een joods-christelijke traditie kent en dat daarom islam geen plek heeft. Dit is een dwaas argument, want het aantal Joodse mensen in Nederland ligt net iets boven de 50.000, wat niets is in vergelijking tot de 800.000 moslims in Nederland. Er staat nergens in de wet dat Nederland een joods-christelijke traditie moet hebben en bovendien ontleent een dergelijke uitspraak zijn legitimiteit aan draagvlak voor deze tradities. Aangezien het aantal Joodse mensen zwaar is afgenomen en ook het aantal Nederlanders dat zich christen noemt steeds minder wordt, lijkt dit argument steeds zwakker. Bovendien biedt dit zogenaamde argument helemaal niets: we doen iets op deze manier, omdat we het zo doen. Als jouw baas jouw aanspreekt op je gedrag en je antwoordt met ‘zo ben ik nou eenmaal’, dan wordt dit niet geaccepteerd. Dit argument is nergens op gebaseerd en staat gezonde vooruitgang in de weg.

Dit staat zeker in de weg als je bedenkt dat Nederlanders de islam nog steeds als iets buitenlands zien. Verwijtend wordt gesproken over islam en dan worden voorbeelden genoemd van het ‘Midden- Oosten’, waar vrouwen worden mishandeld en ongelovigen worden gedood. Islam is vreselijk, want daar ergens op die ene plek  (waar Marokko vreemd genoeg ook onder lijkt te vallen) leven honderden miljoenen mensen en daar doen enkele duizenden mensen erge dingen en daarom is islam slecht. We laten de hele kwestie even buiten beschouwing over de betrouwbaarheid van deze berichtgeving, want dat is weer een ander verhaal. Maar is het niet logisch dat er binnen een bevolking van 1,5 miljard moslims mensen zitten die slechte dingen doen? In ons kleine Nederland (wat ongeveer 100 keer minder inwoners kent) horen we ook dagelijks vreselijke dingen over wat Nederlanders doen, wetende dat een aanzienlijk deel niet eens in de krant verschijnt. Waarom worden daden binnen een groep van 1,5 miljard mensen als argument genoemd om boos te zijn op Nederlandse moslims? Wat hebben zij ermee te maken? Mosims kunnen zich niet thuis voelen als de Nederlandse niet-moslims hen blijven zien als iets dat per definitie buitenlands is.

Dit laat ook wel iets zien dat in Nederland erg hypocriet is. Er wordt gesteld dat moslims in Nederland zich Nederlander moeten voelen en meer moeten participeren. Het vreemde hierbij is wel dat diezelfde Nederlanders de moslims als Turken, Marokkanen, Pakistanen en dergelijke blijven omschrijven. Als je vindt dat iemand Nederlands is, waarom noem je hem dan Marokkaan? Waarom zeg je aan de ene kant dat we allemaal één groep zijn en vervolgens ga je onderscheid maken?

Ik hou van Nederlandse literatuur. Ik hou koffie met gebak. Ik hou van programma’s als ‘De wereld draait door’ en ‘De slimste mens’ en ik juich voor Nederland wanneer we voetballen op EK’s en WK’s. Ik hou echter ook van vijf keer per dag bidden. Ik ben gek op islamitische lezingen en ik hou van moskeeën. Wie komt mij vertellen dat ik niet van beide mag houden? Waarom worden moslims een plekje misgund om zich in Nederland thuis te voelen?  Waarom moeten moslims per se buitenlanders zijn? Discussies zullen we altijd hebben. Verschillen tussen verschillende groepen zullen altijd blijven bestaan en dat is prima. Maar trek niet steeds de ‘rot-op-naar-je-eigen-land’-kaart en zeg in plaats daarvan ‘samen komen we er wel uit’.