Columns Zekeriya Budak

Ustadh Zekeriya Budak:
Bismillâh!

De naam Islam Color zal insha Allah veel van zich laten horen. Toen wij drie jaar geleden begonnen met onze eerste lezing hoopten we op een succes. Nu kunnen we zeggen dat het al-Hamdoelillah ook een succes is geworden.

In de tweede helft van het seizoen van 2011/2012 zijn we na de Ramadan begonnen met onze Hadies lezingen (al-Arbain al-Nawawiyya). Onafgebroken hebben we 42 weken lang elke dinsdag avond een lezing verzorgd.

De opkomst en belangstelling motiveerde ons om elke keer weer goed voorbereid deze avonden te verzorgen.

Vergaderen, vergaderen, vergaderen om een goede organisatie op te zetten. Uiteindelijk hebben we dat seizoen afgesloten met een bijeenkomst waar +/- 250 mensen op af waren gekomen.

In het seizoen 2012/2013 begonnen we in september met onze Geloofprincipes volgens Ahli Sunna wa al-Djama’ah (al-‘Aqidah al-Tahawiyyah) van Imam Tahawiy. Ook hier hebben we 40 weken aan gewijd. De opkomst was weer bemoedigend.

In dat zelfde jaar is de organisatie ook in Den Haag begonnen met de 40 Hadies die door Imam Nawawiy samen gebracht zijn in één boek. Ook zijn zij daar begonnen met de Exegese (Tafsier) van de korte Hoofdstukken (Soera’s) van de Kor’an.

Al-Hamdoelillâh! Islam Color begon te groeien en we kregen verzoeken uit verschillende moskeeën en Jongeren Organisaties om ook in hun organisatie een lezing te houden. Sporadisch hebben wij ook deze lezingen verzorgd.

In 2013/2014 zijn de lezingen in Schiedam en Den Haag verder gegaan en de bedoeling was dat we daarnaast 3 grote Provinciale activiteiten zouden organiseren in Brabant, Zuid Holland en Gelderland. In samenwerking met de moskeeën en Jongeren organisaties hebben we afgelopen weekeinde de 3de Provinciale bijeenkomst met succes georganiseerd.

Aan het begin van deze week kregen we te horen dat de website ook af was en dat we online zijn. Al-Hamdoelillâh!

De Profeet vzmh zegt: “Wie met een goede soennah begint (het initiatief neemt om een goede daad te verrichten), hem komt de beloning van deze (goede daad) toe en (ook) de beloning van eenieder die deze (goede daad, hem navolgend) verricht. En wie met een slechte soennah begint (het initiatief neemt om een slechte daad te verrichten), hem komt de zondelast van deze (slechte daad) toe en (ook) de zondelast van eenieder die deze (slechte daad, hem navolgend) verricht.” (Moeslim)

Moge Allah swt alle broeders en zusters belonen voor hun toegewijde inzet.

Ons werk begint nu vorm te krijgen. Dat betekent dat we juist nu beter ons best moeten doen en onze intenties zuiveren van al hetgeen dat tussen ons en de zuivere toewijding aan Allah swt kan komen.

Toen wij Bismillâh zeiden was ons motto: ‘Maakt Allah’s kleur (Islam) tot de uwe en wie is beter in kleur, dan Allah? Hem alleen aanbidden wij’(Kor’an, Bakara 138)

De kleur van Allah is zijn Geloof, de Islam. Allah swt noemt de Islam zijn kleur. Hij geeft aan dat er geen betere kleur is dan de Zijne.

De bedoeling is daarom dat we de Islam leren kennen en dat we de Waarden en Normen van de Islam overnemen in ons gedrag. Dat we ons laten kleuren met de Islam en dat die kleur ook zichtbaar is in ons gedrag. Dat we met deze kleur ook vele anderen mogen kleuren insha Allah!

Tot de volgende column!

Verblijf in Vrede!
MA. Zekeriya Budak
Islamitische Theoloog