Donaties

 

Graag wil ik het volgende bedrag doneren: *
 € 5,- € 10,- € 15,- € 20,-

Ik wil het: *
 Eenmalig doneren Maandelijks doneren

NAW gegevens

Naam*:

Achternaam*:

Straatnaam en huisnummer*:

Postcode*

Stad*:

Provincie*:

Telefoonnummer*:

e-mail*:

Rekening (IBAN)

Banknaam*:

Rekeningnummer*:

Machtiging

 Hierbij machtig ik Stichting Islamcolor om de gift te incasseren van mijn rekening