ZIJN ER DAN HELEMAAL GEEN REGELS?!?

ZIJN ER DAN HELEMAAL GEEN REGELS?!?

ZIJN ER DAN HELEMAAL GEEN REGELS?!?

Als er een lezing wordt gegeven, mag dit dan als er geen scherm tussen de broeders en zusters staat? Vaak wordt deze vraag gesteld en er worden veel verschillende antwoorden op gegeven. Gisteren is deze vraag behandeld door imam Zekeriya Budak in de moskee in Schiedam. ‘Als we antwoord willen krijgen op deze vraag, dan moeten we kijken hoe de omgang tussen mannen en vrouwen was bij sociale gelegenheden in de tijd van de Profeet (saws)’.

Er is veel informatie te halen uit de eerste moskee die de Profeet (saws)liet bouwen: Masjid an-Nabawi. We weten tegenwoordig nog waar de muren en pilaren stonden. Aan de hand van de bronnen die wij hebben is duidelijk dat de mannen onder het onderdakje van dadelbladeren stonden en dat een paar meter daarachter de vrouwen stonden. Er is ook bekend dat zij allen gebruik maakten van dezelfde drie deuren die er waren. Pas later, toen het zo druk werd dat broeders en zusters steeds tegen elkaar aan zouden botsen bij de ingang, kwam er een speciale ingang voor de zusters. Verder is bekend dat de Profeet na het gebed de mannen even liet wachten, zodat de vrouwen de tijd hadden om weg te gaan.

Hieruit blijkt dus dat broeders en zusters niet per se in aparte ruimtes hoefden te zijn of met schermen ertussen. Vrouwen zijn ook nooit ontmoedigd om naar de moskee te komen, want er is wel gezegd dat voor een vrouw het bidden thuis is zoals het bidden in de moskee, maar dat vrouwen nooit ontmoedigd mogen worden als ze naar de moskee willen gaan. Sterker nog: de Profeet (saws) riep de vrouwen op om ook naar de moskee te komen voor djuma en op de speciale feestdagen.

Nu is de vraag natuurlijk welke regels er dan WEL gelden. Uiteraard moet jij je als broeder of zuster houden  aan de normen en waarden van islam. Dat betekent dat jij gepast gekleed dient te zijn en niet moet handelen alsof je geen schaamte hebt en alsof er geen barrières zijn. Het is wel haram wanneer een broeder en zuster die met elkaar zouden kunnen trouwen samen in één kamer zijn zonder dat andere mensen hen kunnen zien, want dan is sheytan de derde persoon in de kamer en kan hen dus verleiden verkeerde dingen te doen.

Beste broeders en zusters, wanneer meerdere broeders en zusters bij elkaar in een ruimte zijn en als zij met een doel met elkaar praten dan is daar niets mis mee.  Er zijn genoeg overleveringen bekend waarbij mannen en vrouwen in dezelfde ruimte aanwezig waren en zelfs met elkaar spraken. Dit is niet per se verkeerd maar zoals in alle situaties geldt: kleed je netjes en haal geen rare streken uit.

DE HUILENDE BOOMSTAM

Als de Profeet (saws) in de moskee sprak, stond hij vaak bij één van de boomstammen die als pilaar diende en leunde daar ook vaak tegen. Op een dag had een timmerman een minbar (preekstoel) voor de Profeet gemaakt zodat hij daar voortaan op kon gaan zitten wanneer hij de metgezellen toesprak. Toen de Profeet op de minbar ging zitten, begon de Boomstam te huilen. De Profeet stond toen op, liep naar de boomstam en zei: ‘in het hiernamaals zullen wij samen zijn’. Toen werd de boomstam weer stil.

Beste broeders en zusters, dit is misschien wel de eerste keer dat wij ons in de gevoelens van een boomstam kunnen verplaatsen.

ETEN IN HET DONKER

Er wordt gezegd dat de Profeet (saws) een keer met een gast de moskee in kwam en vroeg of iemand die gast eten en onderdak kon geven. Een metgezel stond op en bood aan de gast mee te nemen. Thuis aangekomen vertelde de vrouw van de man dat er weinig eten was, maar de metgezel van de Profeet wilde goed voor de gast zorgen dus hij gaf zijn dienaar de opdracht het eten op de grond te zetten en de olielamp uit te doen. Vervolgens gingen de metgezel en zijn vrouw samen met de gast bij het eten zitten in het donker en deden de man en vrouw net alsof ze aten, maar de gast dacht dat in het donker gewoon te zien dat zij ook aten. Hierdoor kon de gast gerust zijn buik vol eten. De dag erna gingen ze naar de moskee toe en toen zei de Profeet tegen de metgezel: ‘Allah vindt het heel mooi wat je gedaan hebt’.

Toen de loopgraaf in Medina gegraven werd had de Profeet (saws) al drie dagen niet gegeten. Een sahaba zag dat en zorgde thuis voor brood en vlees. Toen ging hij naar de Profeet toe en vertelde dat hij wat eten voor hem en enkele vrienden had klaargemaakt. De Profeet riep toen iedereen en ze gingen met 2000 man naar het huis van de sahaba. De vrouw van de sahaba deelde het eten uit en ook al waren er zoveel gasten, er was toch genoeg eten voor iedereen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.