Vraag 1

VRAAG:
Assalamu alaikum, ik heb een vraag over de volgende recitatie: Allahumme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram. Ik heb gehoord dat onze Profeet vzmh en metgezellen dit na het gebed niet gezamenlijk (zoals in de turkse moskeeen) deden. Graag wil ik weten of dit klopt, zo niet, is er sprake van innovatie?

ANTWOORD:
De Profeet vzmh heeft deze dua gedaan en aan zijn Metgezellen geleerd. Als iets een oorsprong heeft in de sunnah en het op een lerenderwijze gezamenlijk opgezegt eordt is het geen bid’ah. Als het als een verplichting opgedragen wordt dan wel. Dat de profeet iets niets heeft gedaan betekend niet per defenitie dat dat een bid’ah is als iemand het doet. Een bid’ah is iets wat in de kern tegenstrijdig is met de Kor’an en sunnah. Tegenstijdig in esentie en ververpelijk.

In Sahih Muslim zegt Metgezel Sawbaan r.a. dat de Profeet vzmh na het gebed eerst drie keer “Astaghfirullah zei en daarna “Allahumma antassalaam wa minka esselaam, tabarakta ya zal djalali wal ikraam” zei.

Dat het gezamenlijk of individueel moet of kan is een discussie die in de Usoul thuis hoort. Het hard op zeggen en met name om mensen te leren is niet erg of kent geen kwaad volgens imam Shafi’i wegens andere bewijsvoeringen die daarop duiden. Maar ook volgens andere geleerden die het ├╝berhaupt niet erg vinden of het om het leren ervan gaat of niet.

En Allah weet beter, Zekeriya Budak